Hållbarhet

VI ARBETAR MED HÅLLBARHET I ALLA DELAR AV PRODUKTIONS LEDET

Provinum arbetar  med:

Arbetsvillkor (BSCI) gäller främst producenter utanför EU

Klimatpåverkan

Vatten i producentledet, eftersom vi går mot ett allt varmare klimat och tillgång på rent vatten är en stor miljöutmaning. Nätverket Swedish Water House och (SIWI) International Water Institute.

EKO/Krav/Biodymaniskt så långt som det är möjligt

Sund dryckeskultur (SVL och branschens ansvarstagande) 

Leva som vi lär

Ha en långsiktig CSR-Strategi

Provinum